Thành phố Hải Phòng

T4: 29°C
T5: 27°C
T6: 27°C
T7: 27°C
CN: 27°C
T2: 27°C
T3: 28°C

Khai quật khảo cổ khẩn cấp 13 cọc gỗ phát hiện tại xã Lại Xuân


(Haiphong.gov.vn) – Ngày 18/2/2020, UBND thành phố đã ban hành Quyết định khai quật khảo cổ khẩn cấp 13 cọc gỗ. Những cọc gỗ này đã phát hiện tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Theo đó, UBND thành phố cho phép Viện Khảo cổ học chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Hải Phòng, UBND huyện Thủy Nguyên khai quật khảo cổ khẩn cấp 13 cọc gỗ. Địa chỉ khai quật là khu vực ao cá nhà ông Đào Văn Đến, thôn 11, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên. Thời gian khai quật từ ngày 18/2/2020 đến ngày 31/3/2020. Diện tích khai quật 400m2 Chủ  trì khai quật là Tiến sỹ Bùi Văn Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học Dưới nước, Viện Khảo cổ học.

Cọc gỗ tại xã Lại Xuân

Trong thời gian khai quật khẩn cấp, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích. Đồng thời, có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương. Những hiện vật thu thập được, Bảo tàng Hải Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc. Đồng thời, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật.

13 cọc gỗ tại ao xã Lại Xuân

Ngày 9/2/2020, gia đình ông Đào Văn Đến đã phát hiện được 13 cọc gỗ dưới đáy ao sau khi tiến hành bơm nước để thu hoạch cá.

Ngày 12/2/2020, các chuyên gia, nhà nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ học tiến hành khảo sát khu vực phát lộ các cọc gỗ. Các cọc gỗ phát hiện tại khu vực ao này có ý nghĩa rất lớn trong việc nghiên cứu chiến trận Bạch Đằng năm 1288 trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, khu vực phát hiện các cọc gỗ nằm ở ngã ba sông Kinh Thầy, sông Đá Vách và sông Đá Bạc . Đây là ao nuôi cá của hộ gia đình ông Đào Văn Đến. Một số cọc gỗ đã có dấu hiệu bị hủy hoại như: các đầu cọc bị chặt bằng, một số cọc nằm trong bờ kè đá. Đặc biệt, gia đình đang tiến hành hút bùn, cải tạo mặt đáy để nuôi cá. Chính vì vậy, nếu không kịp thời tổ chức khai quật khẩn cấp thì những di tích cọc gỗ trên sẽ bị hủy hoại.

Chứng tích này sẽ giúp cho việc nghiên cứu, đánh giá tổng thể trận chiến trên sông Bạch Đằng, cũng như đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử đối với các di tích cọc gỗ tại khu vực Đầm Thượng, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên.

Theo V.H.N

Nguồn: haiphong.gov.vn