Thành phố Hải Phòng

T3: 28°C
T4: 31°C
T5: 29°C
T6: 27°C
T7: 26°C
CN: 26°C
T2: 25°C

Lễ khai ấn đầu năm của Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Bạch Đằng Giang


Lễ khai ấn đầu xuân của Đức Quốc công tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn là nét văn hoá tâm linh đặc sắc, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Khai ấn là để cầu cho mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, mỗi người đều cầu mong Đức thánh phù hộ độ trì che chở cho sức khoẻ, công danh và sự nghiệp. Đầu Xuân Quý Mão năm 2023, Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Bạch Đằng Giang tổ chức lễ Khai ấn và Cấp ấn của Đức Quốc công tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Lễ Khai ấn và Cấp ấn được tổ chức từ 19h đến 23h ngày 14 tháng Riêng năm Quý Mão (Tức ngày 04/02/2023).