Thành phố Hải Phòng

T6: 20°C
T7: 20°C
CN: 19°C
T2: 21°C
T3: 21°C
T4: 21°C
T5: 20°C

DI TÍCH BẠCH ĐẰNG GIANG – Điểm tham quan của Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41


 

Di tích Bạch Đằng Giang – Điểm du lịch, tham quan của các đoàn Đài PT-TH dự Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 tại Hải Phòng