Thành phố Hải Phòng

T3: 28°C
T4: 27°C
T5: 27°C
T6: 26°C
T7: 27°C
CN: 28°C
T2: 29°C

DI TÍCH BẠCH ĐẰNG GIANG – Điểm tham quan của Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41


 

Di tích Bạch Đằng Giang – Điểm du lịch, tham quan của các đoàn Đài PT-TH dự Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 tại Hải Phòng