Thành phố Hải Phòng

T4: 27°C
T5: 27°C
T6: 28°C
T7: 30°C
CN: 30°C
T2: 26°C
T3: 26°C

Sự kiện lịch sử

Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 938

Một không gian không quá rộng lớn nhưng vùng cửa sông Bạch Đằng chảy qua địa phận Hải Phòng lại là một địa danh đặc biệt, bởi nó gắn liền với 3 trận thủy chiến, 3 bậc kỳ nhân ở 3 giai...

Đọc

Lê Đại Hành và chiến thắng Bạch Đằng năm 981

Trận kỳ chiến gắn với bậc kỳ nhân thứ hai tại Bạch Đằng giang diễn ra trong giai đoạn chiến tranh Tống – Việt năm 981, và nhà cầm quân tài ba được vinh danh chiến thắng là vua Lê Đại Hành....

Đọc

Bạch Đằng năm 1288 – Trận thuỷ chiến chấn động thế giới

Dòng Bạch Đằng giang lần thứ ba lần đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc là vào năm 1288, với chiến công của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn trước quân Nguyên Mông. Trần Quốc Tuấn...

Đọc