Thành phố Hải Phòng

T3: 29°C
T4: 31°C
T5: 30°C
T6: 27°C
T7: 26°C
CN: 26°C
T2: 25°C

Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

__Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh  sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890  ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung. Ông là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là một chiến sĩ cộng sản quốc tế và  một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20 trên toàn thế giới.

Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ông cũng là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945-1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951-1969.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người tìm đường, người dẫn đường cho dân tộc Việt Nam giành độc lập, xây dựng nước Việt Nam mới. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, Người đã vượt qua bốn biển năm châu đi một đoạn đường dài trên 22 vạn cây số qua hai mươi tám nước trên thế giới. Vừa tự học, vừa làm việc, vừa hoạt động. Người biết hai mươi tám ngoại ngữ, viết thành thạo mười hai thứ tiếng, từ tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha…. Làm trên hai mươi nghề khác nhau, từ lao động chân tay đến lao động trí óc để thấu hiểu nỗi khổ đau của nhân dân mình và nhân loại cần lao. Khảo sát ba cuộc cách mạng điển hình trên thế giới, từ cách mạng Tư sản Mỹ đến cách mạng Tư sản Pháp và cách mạng vô sản tháng 10 năm 1917 ở nước Nga. Từng bị thực dân Pháp kết án tử hình vắng mặt, từng bị tù đày của đế quốc Anh, Tưởng Giới Thạch và nhiều lần bị kẻ thù săn đuổi.

Người đã sáng lập nhiều tờ báo như báo Người cùng khổ, báo Thanh niên tiền thân của báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã viết trên 2000 bài báo bằng 7 thứ tiếng. Với 61 bút danh để lại cho Đảng và nhân dân ta 2500 bài viết và nói chuyện. Thật là một cuộc đời phong phú và đa dạng, từng trải và lão luyện của một nhà cách mạng ít ai sánh bằng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời vào hồi 9 giờ 47 phút sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969 (tức ngày 21 tháng 7 âm lịch) tại thủ đô Hà Nội. Người là một "người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam anh hùng, nhà lãnh đạo xuất chúng của phong trào Cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc”. Người là sự kết tinh của "nhân dân và hiện thân của khát vọng đấu tranh cho tự do và cho sự đấu tranh bền bỉ của nhân dân Việt Nam”.