Thành phố Hải Phòng

T6: 28°C
T7: 28°C
CN: 29°C
T2: 30°C
T3: 31°C
T4: 28°C
T5: 28°C

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh


Nghĩ về Bác lòng ta sáng trong hơn…

Nơi nào còn dấu tích ngưỡng vọng về Người, nơi đó hội tụ văn hóa tâm hồn Việt Nam, hội tụ khát vọng chung mong cầu những điều tốt đẹp để lòng người sáng trong, để quốc thái dân an.

Đền thờ chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích lịch sử văn hóa Bạch Đằng Giang là đền thờ bác Hồ đầu tiên ở Hải Phòng và vùng Đông Bắc của tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người được Thế giới tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại; nhân dân Việt Nam tôn vinh Người là vị cha già dân tộc, một bậc thánh nhân, đại nhân, đại trí, đại dũng, đại liêm.  Đối với Hải Phòng, Bác Hồ luôn dành cho tình cảm sâu nặng, 9 lần về thăm thành phố Cảng, người yêu mến tặng Hải Phòng “thành phố trung dũng quyết thắng”. 

Den tho HCM

Để thể hiện tấm lòng yêu kính, biết ơn sâu sắc của người dân Hải Phòng, gửi gắm ở một chốn ngưỡng vọng đẹp đẽ về Bác, đền thờ Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng ngày 2/9/2015 và khánh thành vào ngày 12/12/2015 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Được xây dựng theo kiểu chữ Đinh (), chồng diêm, gác nóc, nhìn từ ngoài, ấn tượng của đền thờ Hồ Chí Minh chính là hai tầng mái được thiết kế hình tượng đóa sen hồng - loài hoa quốc hồn quốc tuý của dân tộc, biểu trưng cho những gì đẹp đẽ nhất.

Cổng đền thờ Hồ Chí Minh, trên có quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới là hàng chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai bên là đôi câu đối “Đoàn kết đoàn kết, đại đoàn kết”“Thành công, thành công, đại thành công”. Đó là những chân lý vĩnh hằng mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại. 

Đền thờ Bác Hồ được xây dựng trong quần thể các đền chùa ở khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang thể hiện rõ tư tưởng sáng trong việc xây dựng một khu di tích mang tính lịch sử và thời đại, tiếp nối dòng chảy lịch sử từ các vua Hùng dựng nước đến nền văn minh Đại Việt, đến thời đại Hồ Chí Minh, cho hôm nay và lưu truyền mai sau.

Ban quản lý di tích Bạch Đằng Giang