Thành phố Hải Phòng

T3: 28°C
T4: 27°C
T5: 27°C
T6: 26°C
T7: 27°C
CN: 28°C
T2: 29°C

Sự kiện

Sự kiện sắp tới

Sự kiện đã diễn ra

11

Tháng 02

Lễ giỗ đức vua Ngô Quyền (18/1 âm lịch) năm 2020

Quảng trường

Từ 08:00 ngày 11/02 đến 19:00 ngày 11/02

Đọc

07

Tháng 02

Lễ khai ấn đền Trần ( 14-15/1 âm lịch) năm 2020 (dừng tổ chức)

Quảng trường

Từ 08:00 ngày 07/02 đến 19:00 ngày 08/02

Đọc

18

Tháng 09

Lễ giỗ Đức Thánh Trần (20/8 âm lịch) năm 2019

Quảng trường

Từ 08:00 ngày 18/09 đến 19:00 ngày 18/09

Đọc

21

Tháng 08

Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 âm lịch) năm 2019

Quảng trường

Từ 08:00 ngày 21/08 đến 19:00 ngày 21/08

Đọc

15

Tháng 08

Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch) năm 2019

Quảng trường

Từ 08:00 ngày 15/08 đến 19:00 ngày 15/08

Đọc

19

Tháng 05

Đại lễ Phật Đản (15/4 âm lịch) năm 2019

Quảng trường

Từ 08:00 ngày 19/05 đến 19:00 ngày 19/05

Đọc