Thành phố Hải Phòng

T2: 35°C
T3: 33°C
T4: 29°C
T5: 26°C
T6: 26°C
T7: 27°C
CN: 33°C

Lễ giỗ đức vua Ngô Quyền (18/1 âm lịch) năm 2020


Để tưởng nhớ ngày mất cũng như công lao to lớn của Đức vua Ngô Quyền, hàng năm, cứ đến dịp 18 tháng Giêng âm lịch, Lễ giỗ đức vua Ngô Quyền lại được long trọng tổ chức tại khu di tích Bạch Đằng Giang.

Đây là một trong những ngày lễ quan trọng, mang nhiều ý nghĩa lớn lao, đó là kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 938, đồng thời kỷ niệm việc Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa, mở ra  thời kỳ độc lập tự chủ của đất nước, chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc đen tối kéo dài hơn một thiên niên kỷ.

Lễ giỗ Đức vua được tổ chức tại nhiều nơi trên khắp cả nước nhưng tại khu di tích Bạch Đằng Giang vào ngày này, thường có rất đông người dân từ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam về kính lễ.