Thành phố Hải Phòng

T3: 28°C
T4: 29°C
T5: 29°C
T6: 27°C
T7: 27°C
CN: 27°C
T2: 26°C

Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 âm lịch) năm 2019


Ngày 21/7 âm lịch hàng năm, người dân Hải Phòng lại có dịp cùng tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và những công lao, đóng góp của Người tại đền Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quần thể khu Di tích Bạch Đằng Giang, thuộc thôn Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên. Lễ giỗ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng, linh thiêng với nghi lễ truyền thống như Lễ khai quang, Lễ yết cáo, Lễ đại tế và Lễ tạ, dâng hoa, dâng hương, lễ vật lên anh linh của Người. Lễ giỗ Bác đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh, thể hiện tấm lòng thành kính của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Hải Phòng nói riêng đến sự đóng góp to lớn của Người.