Thành phố Hải Phòng

T2: 15°C
T3: 20°C
T4: 18°C
T5: 14°C
T6: 13°C
T7: 12°C
CN: 12°C

BẠCH ĐẰNG GIANG

Giới thiệu

THÔNG BÁO

Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia cho Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang vào hồi 20h00’ ngày 02/01/2021.

Đọc

Tiêu chí của di tích

"3 không"

Không phí dịch vụ

Không phí dịch vụ

Không rác thải

Không rác thải

Không hàng quán

Không hàng quán

Thông tin tham quan

Giờ mở cửa di tích

GIỜ THAM QUAN DI TÍCH

Sáng: Từ 7:00 đến 19:00
Hàng ngày

GIỜ PHỤC VỤ CƠM CHAY

Sáng: Từ 10:30 đến 12:00
Hàng ngày

GIỜ PHỤC VỤ CHIẾU PHIM

Sáng: Từ 7:00 đến 19:00
Hàng ngày

Tìm hiểu thông tin bằng thiết bị di động

Vui lòng chọn xem chi tiết để được hướng dẫn xem thông tin bằng mã QR Code trên thiết bị di động