Thành phố Hải Phòng

T7: 30°C
CN: 29°C
T2: 30°C
T3: 32°C
T4: 32°C
T5: 32°C
T6: 29°C

BẠCH ĐẰNG GIANG

Giới thiệu

THÔNG BÁO

Sau thời gian tạm dừng đón khách tham quan để phòng, chống dịch Covid-19, Di tích Bạch Đằng Giang tiếp tục mở cửa đón du khách từ ngày 12/5/2020.

Đọc

Tiêu chí của di tích

"3 không"

Không phí dịch vụ

Không phí dịch vụ

Không rác thải

Không rác thải

Không hàng quán

Không hàng quán

Thông tin tham quan

Giờ mở cửa di tích

GIỜ THAM QUAN DI TÍCH

Sáng: Từ 7:00 đến 19:00
Hàng ngày

GIỜ PHỤC VỤ CƠM CHAY

Sáng: Từ 10:30 đến 12:00
Hàng ngày

GIỜ PHỤC VỤ CHIẾU PHIM

Sáng: Từ 7:00 đến 19:00
Hàng ngày

Tìm hiểu thông tin bằng thiết bị di động

Vui lòng chọn xem chi tiết để được hướng dẫn xem thông tin bằng mã QR Code trên thiết bị di động