Thành phố Hải Phòng

T4: 27°C
T5: 27°C
T6: 28°C
T7: 30°C
CN: 30°C
T2: 26°C
T3: 26°C

Lễ cầu siêu và thả hoa đăng tại Khu di tích lịch sử quốc gia Bạch Đằng Giang nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27-7