Thành phố Hải Phòng

T6: 30°C
T7: 28°C
CN: 27°C
T2: 27°C
T3: 31°C
T4: 32°C
T5: 30°C

Lễ cầu siêu và thả hoa đăng tại Khu di tích lịch sử quốc gia Bạch Đằng Giang nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27-7