Thành phố Hải Phòng

T4: 26°C
T5: 27°C
T6: 28°C
T7: 30°C
CN: 30°C
T2: 26°C
T3: 26°C

KHU DI TÍCH BẠCH ĐẰNG GIANG – Điểm đến của du khách trong những ngày tháng Năm lịch sử