Thành phố Hải Phòng

CN: 31°C
T2: 31°C
T3: 29°C
T4: 27°C
T5: 26°C
T6: 26°C
T7: 28°C

KHU DI TÍCH BẠCH ĐẰNG GIANG – Điểm đến của du khách trong những ngày tháng Năm lịch sử