Thành phố Hải Phòng

T4: 33°C
T5: 30°C
T6: 29°C
T7: 29°C
CN: 29°C
T2: 30°C
T3: 33°C

Thường trực Thành uỷ tham dự lễ khánh thành văn bia


Tại Di tích Bạch Đằng Giang, huyện Thủy Nguyên nơi ghi dấu công lao và thần tích của Đức Vương Ngô Quyền, Hoàng đế Lê Đại Hành và Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, những anh hùng dân tộc đã lãnh đạo quân và dân Đại Việt đại phá quân Nam Hán năm 938, quân Tống năm 981, quân Nguyên Mông năm 1288 trên sông Bạch Đằng, lập nên kỳ tích Bạch Đằng Giang.