Thành phố Hải Phòng

T7: 30°C
CN: 29°C
T2: 30°C
T3: 32°C
T4: 32°C
T5: 32°C
T6: 29°C

Hào khí Bạch Đằng Giang


Phim tài liệu “Hào Khí Bạch Đằng Giang” do Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự – Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện tháng 10/2019.